Когато сте в движение

Когато сте в движение
Страници:

Получи диагностика навреме

Трансформирайте своя nüviв компютър за диагностика в реално време с ecoRoute HD. Чрез свързване към системата за диагностика на автомобила ecoRoute HD следи за работата му и предоставя подробни данни, като налягане в колектора, температура на всмукания въздух, предварението и още много други.

Приемете Вашият нов механик

Колко пъти Ве е светвала лампата за неизправност на двигателя и Вие не сте имали идея какъв е проблемът. С ecoRoute HD Вие получавате точно обяснение какъв е проблемът във Вашия автомобил и Вие дори имате възможност да активирате отново индикацията за неизправност на двигателя, спестявайки време и пари, похарчени в сервизите. След като приключите с лесното му монтиране Вие може да извършвате диагностика на системите във автомобила Ви, такива като данни за акумулатора и управлението, да получите данни за работата на двигателя и над 4000 кода за неизправностите му.

Удвоете спестяванията си 

В допълнение към спестявянето на време и скъпо струваща диагностика ecoRoute HD още Ви предоставя възможност за икономия на гориво, чрез свързването му към диагностичната система на автомобила, като Ви дава по-точни данни за консумация и икономия.

Как да инсталирате еcoRoute HD?

Молим да обърнете внимание, че системният софтуер на Вашето Garmin nuvi може да се наложи да бъде обновен, за да работи с аксесоара ecoRoute HD. За да си осигурите най-новия системен софтуер, посетете нашата WebUpdater програма чрез следния линк.

 Линк 

1.Включете двигателя, но останете в положение паркинг (неподвижно).
2.Включете GPS устройството.
3. GPSустройството трябва да е в рамките на 10m от ecoRoute HD аксесоара.
4.В меню Tools натиснете ecoRoute
5.При необходимост следвайте екранните инструкции, за да настроите ecoRoute.
6.В меню ecoRoute натиснете HD Connection.
7.Следвайте екранните инструкции, за да свържете аксесоара ecoRoute HD с GPS уреда.

LEDлампичката на ecoRoute HD ще светне в синьо, ако е свързан с Вашия Garmin.
8.Изключете двигателя и включете отново, за да се запише информацията по настройката

След първоначалното свързване, ecoRoute HD ще се свързва автоматично с навигацията Ви, когато те са включени и са в рамките на 10м едно от друго.

С кои автомобили не работи ecoRoute HD?

Списъкът с автомобили, които считаме за несъвместими с ecoRoute™ HD,е създаден в резултат на докладвани случаи, в които кабелът не работи по предназначение. Това не означава, че всеки автомобил от посочената марка и модел, ще има проблеми и несъвместимост с ecoRoute HD. Ако решите да поръчате ecoRoute HD и имате автомобил от списъка по-долу, моля, следвайте инструкциите за инсталация и сдвояване, които ще намерите в кутията. Ако констатирате каквато и да е промяна в поведението на автомобила си след свързване с ecoRoute HD, изключете двигателя и отстранете кабела на ecoRoute HDот OBD II порта.

Списъкът ще се обновява периодично.

  • 1996 Dodge Intrepid 

При шофиране, данните от ecoRoute HD кабела може да прекъснат, предизвиквайки Garmin уреда да спре да докладва ecoRoute информация. Това може да доведе до неправилни изчисленияна разхода на гориво.

  • 2000 Ford F350 7.3L Turbo Diesel

При първоначалната настройка на аксесоара ecoRoute HD, двигателят може да прекъсне или да се изключи.

  • 2003 Subaru Forester

При шофиране, данните от ecoRoute HD кабела може да прекъснат, предизвиквайки Garmin уреда да спре да докладва ecoRoute информация. Това може да доведе до неправилни изчисленияна разхода на гориво.

  • Всички автомобили Renault 

Автомобилите Renault получават проблеми със светенето на габаритите, когато се свържат с OBD2 изделие в OBD2 порта, за непредсказуем период от време.

За по-подробен списък със съвместими европейски коли, моля натиснете тук !

ВНИМАНИЕ! - Това, че Вашия автомобил не присъства в списъка на автомобили, с които ecoRoute HD не работи, не означава, че ecoRoute HD със сигурност ще работи с Вашия автомобил. Заповече информация се обадете или посетете нашите офиси.
 

 

 

ecoRoute™ HD бордова диагностика (OBD)…
изчерпан
184 лв.

GPS 15е малък, многофункционален сензор, проектиран за различни OEM приложения, включително автомобилна навигация, безжична комуникация, морска навигация и картиране.  Приблизително с размер на възпоменателна плочка, GPS 15тежи около 10 грама и се използва в приложения, където пространството е ограничено.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15предлага CMOS интерфейс за свързване с други системи. Той предлага също EMI/RFIизпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерференция при трансфера на данни.

GPS15:Не е Waasсъвместим, входно напрежение: 3.3 Vdc +/- 50 mV ripple

 

GPS 15x-F™
на склад
92 лв.
на склад
92 лв.

GPS 15Lса малки, високоточни сензори, проектирани за различни OEM приложения, включително автомобилна навигация, безжични комуникации, морска навигация и картография.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15Lпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

Уредът е с размери на кибритена кутийка и тежи 15 грама. Има RS-232интерфейс и 1 пулс-за-секунда тайминг. 

GPS15L: Waasсъвместим, входно напрежение: 3.3 до 5 Vdc 

 

GPS 15L™
на склад
115 лв.
на склад
115 лв.

GPS 15Hса малки, високоточни сензори, проектирани за различни OEMприложения, включително автомобилна навигация, безжични комуникации, морска навигация и картография.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15Hпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

Уредът е с размери на кибритена кутийка и тежи 15 грама. И двата варианта имат RS-232интерфейс и 1 пулс-за-секунда тайминг.

GPS15H: Waasсъвместим, 8 до 40 Vdc нерегулиран +/- 100 mV ripple

GPS 15H™
на склад
121 лв.
на склад
121 лв.

GPS 15W: (Нисък волтаж 3.3V DC) Pin/Wire socket connection
 

GPS 15W™
на склад
91 лв.
на склад
91 лв.

GPS 15L-W: WAAS-съвместим (Ниско входно напрежение 3.3 до 40.0 V DC) Flex cable connection
 

GPS 15L-W™
на склад
115 лв.
на склад
115 лв.

GPS 15H-W: WAAS-съвместим (Високо входно напрежение 8.0до 40.0 V DC) Pin/Wire socket connection
 

GPS 15H-W™
на склад
122 лв.
на склад
122 лв.

GPS 16xсензорът е с високочувствителен приемник, интегрирана антена и здрав, водоустойчив корпус, който го прави изключително удобен за различни OEM приложения.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPSприемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 16xпредлага отлично EMI/RFIизпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция притрансфера на данни.

GPS 16xе високочувствителен GPSсензор, който идва да смени популярния GPS 16.

GPS 16x LVSима RS232 изход. Работи на ниско напрежение: от 3.6 V до 6V

GPS 16x осигурява 1Hzчасови изход. RS232изхода е програмируем за Garminбинарен или NMEA 0183 версия
2.00или 2.30. Серийния вход е осигурен за RTCM SC-104диференциални съобщения. 

GPS 16x™ LVS
на склад
201 лв.
на склад
201 лв.

GPS 16xсензорът е с високочувствителен приемник, интегрирана антена и здрав, водоустойчив корпус, който го прави изключително удобен за различни OEM приложения.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 16xпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

GPS 16xе високочувствителен GPS сензор, който идва да смени популярния GPS 16.

GPS 16x HVSима RS232 изход. Работи на високо напрежение: от 6 V до 40 V

GPS 16xосигурява 1Hz часови изход. RS232 изхода е програмируем за Garmin бинарен или NMEA 0183 версия
2.00или 2.30. Серийния вход е осигурен за RTCM SC-104 диференциални съобщения.

 

GPS 16x™ HVS
на склад
213 лв.
на склад
213 лв.

Garminима удоволствието да представи GPS 19x HVS и GPS 19x NMEA 2000. Тези GPS антени/приемници от следващо поколение осигуряват на потребителите с до 10Hz честота на обновяване на данни1 за местоположението, скоростта и времето. Те предлагат висока чувствителност на приемане и повишават точността на морските многофункционални дисплеи (MFD) и автопилоти на Garmin.

Тези 32-канални антени/приемници работят с GNSS системата, включително GPS, GLONASS, Galileo2 и QZSS2 .Тъй като броят на видимите спътници се повишава, се осигурява по-точно позициониране в тежки условия. С повишената точност при позициониране, посока и скорост, осигурени до десет пъти по-често в сравнение с други приемници, те осигуряват последователно и гладко изчертаване на позицията в картографа / MFD при ниски и високи скорости. WAAS съвместими, тези приемници могат да определят Вашето местоположение в рамките на 3 м.

 

Характеристиките и спецификации

•Приемник с висока точност, които осигурява с до 10Hz позиция, скорост и време данни чрез NMEA 2000 или NMEA 01831
•Поддържа GNSS, включително GPS, ГЛОНАСС, Galileo2 , QZSS2 
• 32канален приемник за по-добро приемане на сигнала в трудно достъпни места
•Осигурява точно позициониране и посока на движение
•Висока чувствителност - може да се монтира под палубата в повечето случаи
•Точно показване на стойностите за посока и скорост при ниски скорости
• GPS 19x HVSможе да бъде конфигуриран на 1 Hz или 5 Hz честота на обновяване
•Размери (диаметър х височина): 9.1 х 4.8 cm)
•Тегло: 201 g
•Корпус: Напълно защитен корпус от пластмаса, водоустойчив по IEC 60529 IPX7 стандарт
•Захранване: GPS 19x HVS 8-33 VDC, нерегулиран / GPS 19x NMEA 2000 9-16 Vdc, нерегулиран
•Входящ ток: 40 mA при 12 VDC
 

1 GPSMAP® 6000/7000серията са оптимизирани за пълноценно използване на 10 Hz обновяване от GPS 19x
2 Поддържа, когато е на разположение; може да изисква актуализация на софтуера
 

GPS 19x HVS
на склад
352 лв.
на склад
352 лв.

Garminима удоволствието да представи GPS 19x HVS и GPS 19x NMEA 2000. Тези GPS антени/приемници от следващо поколение осигуряват на потребителите с до 10Hz честота на обновяване на данни1 за местоположението, скоростта и времето. Те предлагат висока чувствителност на приемане и повишават точността на морските многофункционални дисплеи (MFD) и автопилоти на Garmin.

Тези 32-канални антени/приемници работят с GNSS системата, включително GPS, GLONASS, Galileo2 и QZSS2 .Тъй като броят на видимите спътници се повишава, се осигурява по-точно позициониране в тежки условия. С повишената точност при позициониране, посока и скорост, осигурени до десет пъти по-често в сравнение с други приемници, те осигуряват последователно и гладко изчертаване на позицията в картографа / MFD при ниски и високи скорости. WAAS съвместими, тези приемници могат да определят Вашето местоположение в рамките на 3 м.

 

Характеристиките и спецификации

•Приемник с висока точност, които осигурява с до 10Hz позиция, скорост и време данни чрез NMEA 2000 или NMEA 01831
•Поддържа GNSS, включително GPS, ГЛОНАСС, Galileo2 , QZSS2 
• 32канален приемник за по-добро приемане на сигнала в трудно достъпни места
•Осигурява точно позициониране и посока на движение
•Висока чувствителност - може да се монтира под палубата в повечето случаи
•Точно показване на стойностите за посока и скорост при ниски скорости
• GPS 19x HVSможе да бъде конфигуриран на 1 Hz или 5 Hz честота на обновяване
•Размери (диаметър х височина): 9.1 х 4.8 cm)
•Тегло: 201 g
•Корпус: Напълно защитен корпус от пластмаса, водоустойчив по IEC 60529 IPX7 стандарт
•Захранване: GPS 19x HVS 8-33 VDC, нерегулиран / GPS 19x NMEA 2000 9-16 Vdc, нерегулиран
•Входящ ток: 40 mA при 12 VDC
 

1 GPSMAP® 6000/7000серията са оптимизирани за пълноценно използване на 10 Hz обновяване от GPS 19x
2 Поддържа, когато е на разположение; може да изисква актуализация на софтуера
 

GPS 19x NMEA 2000
на склад
445 лв.
на склад
445 лв.

GPS 18x е високочувствителен OEM GPSсензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

GPS 18x USB—има A-тип USB конектор, съвместим с USB 2.0и 1.1 пълноскоростни хостове, може да предава данни само във формат Garmin.
 

GPS 18x USB™
на склад
160 лв.
на склад
160 лв.

GPS 18xе високочувствителен OEM GPS сензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

GPS 18x PC —идва с DB-9пинов сериен конектор с 12 V адаптер за запалка на автомобил и може да извежда данни в стандартен 0183 формат, както и в Garmin формат.


 

GPS 18x PC™
на склад
160 лв.
на склад
160 лв.

GPS 18xе високочувствителен OEM GPS сензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.
 

GPS 18 LVC—идва с кабел с голи жици за свързване към различни приложения, може да извежда данни в стандартен NMEA 0183 формат и Garminформат; предлага пулс-за-секунда (pulse-per-second logic-level)изход в рамките на 1 микросекунда от UTCвремето.
 

GPS 18x LVC™
на склад
150 лв.
на склад
150 лв.

GPS 18x 5Hzе OEM, GPS сензор за приложения в машинния контрол, навигацията и земеделието, там където се налага да се ползват 5 Hz позиционен и скоростен контрол от високочувствителен, но малък приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

Получете прецизни данни за позицията

GPS 18 5Hzсъхранява конфигурационна информация в твърда памет, за да стартира бързо всеки път, когато го ползвате. Той има също часовник и изход на сурови данни за сложни, високоточни динамични приложения.

За допълнителна точност устройството предлага 5 Hz импулсен изход. Нарастващите фронтове на всеки импулс са изравнени с 0.2 секундните интервали на UTC времето, докатоприемникът подава валидните и точни позиции за последните 4 секунди. 

 

GPS 18x 5Hz™
на склад
288 лв.
на склад
288 лв.
Страници: