Loading Page

Допълнителни гаранции:SONY Телевизори BRAVIA

  5 years complete coverege warranty incl. mishap

  • Удължава гаранцията до 5 години и осигурява покритие в случай на неизправност и злополука. (покритието при злополука ще бъде ефективно 30 дни след деня на закупуването на BRAVIA Пълно покритие )
  • Удължаване на гаранцията на телевизор BRAVIA с 3 години (3, 4, 5-та година), включително 5 години гаранция, покриваща злополука (1,2,3,4 и 5 година)
  • Можете да закупите гаранция за своя телевизор BRAVIA със срок до 360 дни след датата на издаване на фактурата.
  • Стартиращият ден на BRAVIA Пълно покритие е деня на закупуването на BRAVIA.
  • Ако се наложи да използвате гаранцията си, ще ви бъде поискано копие на оригиналната фактура.

  5 year extended warranty

  • Удължава гаранцията до 5 години и осигурява покритие в случай на неизправност
  • Удължена гаранция за BRAVIA за 3 допълнителни години (3, 4 и 5)
  • Можете да закупите гаранция за своя телевизор BRAVIA със срок до 360 дни след датата на издаване на фактурата.
  • Ако се наложи да използвате гаранцията си, ще ви бъде поискано копие на оригиналната фактура.

ACER Лаптопи

Acer 3Y Carry In Warranty Extension for Notebook

Acer 3Y Carry In Warranty Extension for Notebook

Acer 4Y Carry In Warranty Extension for Notebook