Loading Page

GPS сензори

GPS сензори
Страници:

на склад
94 лв.

GPS 15е малък, многофункционален сензор, проектиран за различни OEM приложения, включително автомобилна навигация, безжична комуникация, морска навигация и картиране.  Приблизително с размер на възпоменателна плочка, GPS 15тежи около 10 грама и се използва в приложения, където пространството е ограничено.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15предлага CMOS интерфейс за свързване с други системи. Той предлага също EMI/RFIизпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерференция при трансфера на данни.

GPS15:Не е Waasсъвместим, входно напрежение: 3.3 Vdc +/- 50 mV ripple

 

GPS 15x-F™
на склад
117 лв.

GPS 15Lса малки, високоточни сензори, проектирани за различни OEM приложения, включително автомобилна навигация, безжични комуникации, морска навигация и картография.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15Lпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

Уредът е с размери на кибритена кутийка и тежи 15 грама. Има RS-232интерфейс и 1 пулс-за-секунда тайминг. 

GPS15L: Waasсъвместим, входно напрежение: 3.3 до 5 Vdc 

 

GPS 15L™
на склад
123 лв.

GPS 15Hса малки, високоточни сензори, проектирани за различни OEMприложения, включително автомобилна навигация, безжични комуникации, морска навигация и картография.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 15Hпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

Уредът е с размери на кибритена кутийка и тежи 15 грама. И двата варианта имат RS-232интерфейс и 1 пулс-за-секунда тайминг.

GPS15H: Waasсъвместим, 8 до 40 Vdc нерегулиран +/- 100 mV ripple

GPS 15H™
на склад
93 лв.

GPS 15W: (Нисък волтаж 3.3V DC) Pin/Wire socket connection
 

GPS 15W™
на склад
117 лв.

GPS 15L-W: WAAS-съвместим (Ниско входно напрежение 3.3 до 40.0 V DC) Flex cable connection
 

GPS 15L-W™
на склад
124 лв.

GPS 15H-W: WAAS-съвместим (Високо входно напрежение 8.0до 40.0 V DC) Pin/Wire socket connection
 

GPS 15H-W™
на склад
206 лв.

GPS 16xсензорът е с високочувствителен приемник, интегрирана антена и здрав, водоустойчив корпус, който го прави изключително удобен за различни OEM приложения.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPSприемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 16xпредлага отлично EMI/RFIизпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция притрансфера на данни.

GPS 16xе високочувствителен GPSсензор, който идва да смени популярния GPS 16.

GPS 16x LVSима RS232 изход. Работи на ниско напрежение: от 3.6 V до 6V

GPS 16x осигурява 1Hzчасови изход. RS232изхода е програмируем за Garminбинарен или NMEA 0183 версия
2.00или 2.30. Серийния вход е осигурен за RTCM SC-104диференциални съобщения. 

GPS 16x™ LVS
на склад
217 лв.

GPS 16xсензорът е с високочувствителен приемник, интегрирана антена и здрав, водоустойчив корпус, който го прави изключително удобен за различни OEM приложения.

Получете точни данни

Този високочувствителен 12-канален приемник непрекъснато следи спътниците и отчита Вашето положение точно. Той е и WAAS-съвместим, затова определя положението Ви с грешка под 3м без изполване на външен DGPS приемник.

Оставете интерференцията в историята

GPS 16xпредлага отлично EMI/RFI изпълнение, така че Вие може да го използвате близо до мобилни компютърни устройства и оборудване с безжична комуникация без да се притеснявате от интерфереция при трансфера на данни.

GPS 16xе високочувствителен GPS сензор, който идва да смени популярния GPS 16.

GPS 16x HVSима RS232 изход. Работи на високо напрежение: от 6 V до 40 V

GPS 16xосигурява 1Hz часови изход. RS232 изхода е програмируем за Garmin бинарен или NMEA 0183 версия
2.00или 2.30. Серийния вход е осигурен за RTCM SC-104 диференциални съобщения.

 

GPS 16x™ HVS
на склад
163 лв.

GPS 18x е високочувствителен OEM GPSсензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

GPS 18x USB—има A-тип USB конектор, съвместим с USB 2.0и 1.1 пълноскоростни хостове, може да предава данни само във формат Garmin.
 

GPS 18x USB™
на склад
163 лв.

GPS 18xе високочувствителен OEM GPS сензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

GPS 18x PC —идва с DB-9пинов сериен конектор с 12 V адаптер за запалка на автомобил и може да извежда данни в стандартен 0183 формат, както и в Garmin формат.


 

GPS 18x PC™
на склад
153 лв.

GPS 18xе високочувствителен OEM GPS сензор за използване в автомобили и приложения, които се нуждаят от малък, високоточен GPS приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.
 

GPS 18 LVC—идва с кабел с голи жици за свързване към различни приложения, може да извежда данни в стандартен NMEA 0183 формат и Garminформат; предлага пулс-за-секунда (pulse-per-second logic-level)изход в рамките на 1 микросекунда от UTCвремето.
 

GPS 18x LVC™
на склад
294 лв.

GPS 18x 5Hzе OEM, GPS сензор за приложения в машинния контрол, навигацията и земеделието, там където се налага да се ползват 5 Hz позиционен и скоростен контрол от високочувствителен, но малък приемник.

Използвайте в малки пространства

Този 12-канален приемник идва с интегрирана магнитна основа. Приемникът е с диаметър 55 мм и може да се използва на места, където пространството има значение.

Получете прецизни данни за позицията

GPS 18 5Hzсъхранява конфигурационна информация в твърда памет, за да стартира бързо всеки път, когато го ползвате. Той има също часовник и изход на сурови данни за сложни, високоточни динамични приложения.

За допълнителна точност устройството предлага 5 Hz импулсен изход. Нарастващите фронтове на всеки импулс са изравнени с 0.2 секундните интервали на UTC времето, докатоприемникът подава валидните и точни позиции за последните 4 секунди. 

 

GPS 18x 5Hz™