Apple Magic Keyboard for 11-inch iPad Pro (2nd gen.) - Bulgarian

Apple Magic Keyboard for 11-inch iPad Pro (2nd gen.) - Bulgarian
Цена с ДДС: 717 лв.
  • Условия, на които трябва да отговаряте:

    • Да имате навършени 18 години.
    • Минимум 6 месеца трудов стаж на постоянен трудов договор.
    • Без просрочени задължения по минали и настоящи кредити.
  • Изберете месечните вноски за продукт(и) на стойност 717 лв.:

Първоначална вноска: 0 лв.
Допустима първоначална вноска между 80лв. и 560лв.
Брой месеци Месечна вноска (лв.) Обща стойност на кредита (лв.) Стойност на продукта (лв.) Оскъпяване (%)
12 66.92 803.04 803.04 12.00
15 54.92 823.80 823.80 14.90
18 46.94 844.92 844.92 17.84
21 41.25 866.25 866.25 20.82
24 37.00 888.00 888.00 23.85
27 33.71 910.17 910.17 26.94
30 31.09 932.70 932.70 30.08
33 28.95 955.35 955.35 33.24
36 27.18 978.48 978.48 36.47

 
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Уникредит Булбанк

Клон "Аксаков"
IBAN: BG69UNCR76301022598897

BIC КОД: UNCRBGSF

За контакти:
София
бул."Васил Левски" № 64
тел.: 0878 550 554
София
бул."Васил Левски" № 111
тел.: 0878 550 554