Моля, прочетете внимателно!

 1. Общи положения
  В настоящия раздел са описани УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ (наричани на кратко УСЛОВИЯ) на услугите, настоящи и бъдещи, предлагани от Дейтаком ООД (наричана на кратко ОПЕРАТОР) гр.София, бул.Васил Левски 64, ЕИК BG831631007, в областта DATACOM.BG и прилежащите й зони, от всеки посетител, анонимен и регистриран (наричан на кратко ПОТРЕБИТЕЛ). УСЛОВИЯТА имат за цел да определят взаимоотношенията между ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или трета страна, възникващи и/или произтичащи от услугите и съдържанието в областта DATACOM.BG.

 2. Изявление
  ОПЕРАТОРЪТ декларира, че не публикува/предоставя съдържание/услуги с обидно, сексуално, расистко, морално или друго естество противоречащи на законите на Република България и потвърждава желанието си за открити, и коректни взаимоотношения с всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

 3. Права и задължения
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
  • без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки ( чл.55 от ЗЗП);
  • да разглежда/ползва съдържанието/услугите предоставени от ОПЕРАТОРА без ограничение;
  • да публикува връзки сочещи към съдържание/услуги в DATACOM.BG на страници извън областта на контрол от ОПЕРАТОРА;
  • да търси съдействие от ОПЕРАТОРА, устно (по телефон) или писмено (с електронна поща), за услуги в DATACOM.BG;
  • да се защити в случай на постъпки от трети лица, предприети от негово име;
  • да коментира и/или дава предложения за дейности в DATACOM.BG;
  • да прекрати ползването на услуги;
  • да не приеме УСЛОВИЯТА за ползване, в който случай се отказва съзнателно от ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, материални и нематериални, към ОПЕРАТОРА, освобождавайки го от вече поети задължения.

 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
  • при отказ по чл.53 от ЗЗД да върне стоката в ненарушен търговски вид
  • да приеме УСЛОВИЯТА за ползване;
  • да не извършва действия противоречащи на законите на Република България;
  • да предоставя вярна информация в случаите, в които се изисква такава.

  ОПЕРАТОРЪТ има право:
  • да променя съдържанието/услугите предлагани в DATACOM.BG без изрично предупреждение и без съгласието на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, по отделно или в цяло;
  • да откаже връщане на стока по чл.53 по ЗЗП ако същата е с нарушен търговски вид;
  • да променя УСЛОВИЯТА за ползване на съдържанието/услугите в DATACOM.BG без изрично предупреждение и без съгласието на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, по отделно или в цяло;
  • да контактува с ПОТРЕБИТЕЛЯ, устно (по телефон) или писмено (с електронна поща), за действия произтичащи от услугите предлагани в DATACOM.BG;
  • да търси съдействие от трета страна при изпълнение на задълженията свързани с дейностите в DATACOM.BG;
  • да откаже доставка на стока при изчерпване на наличните количества;
  • да предоставя информация, включително и от журналите с посещения, на държавни или други органи, но само в случаите, когато има законово основание за това.

  ОПЕРАТОРЪТ се задължава:
  • да поддържа активни съдържанието/услугите предлагани в DATACOM.BG;
  • да осигури възможност за отказ от услугите предлагани в DATACOM.BG по чл.55 от ЗЗП при условие, че стоката е с дефект или при несъответствие на поръчаната стока с доставената;
  • да не предоставя информация за свой ПОТРЕБИТЕЛ на трети лица, освен в случаите, когато има законово основание за това.

 5. Отговорност и отказ от отговорност
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за своите действия при ползване на съдържанието/услугите в областта DATACOM.BG, както и за постъпки, предприети от негово име. В случай на съмнение за такива, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото си да се защити и извести ОПЕРАТОРА незабавно.
  ОПЕРАТОРЪТ поема отговорност единствено и само за действия произтичащи от задълженията си в настоящите УСЛОВИЯ. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържание/услуги извън областта DATACOM.BG или за постъпки на трети лица, в изпълнение на предоставените услуги, включително и в случаите, когато до тях се стига чрез връзки, публикувани в DATACOM.BG. ОПЕРАТОРЪТ не претендира за пълнота на изложената информация и я предоставя единствено и само в помощ на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ не е отговорен за щети, материални и/или нематериални, както и за пропуснати ползи в резултат на отказ от услуга, предизвикани от обстоятелства извън неговия контрол (природни бедствия, аварии, отказ от услуги на трета страна и др.)
  ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съвместимостта на закупени устройства или програмни продукти с други устройства, или програмни продукти към които, клиентът ги монтира, свързва или по какъвто и да е начин осъществява съвместна функционалност. ОПЕРАТОРЪТ предоставя единствено, чрез гаранционната карта на производителя гаранционните условия които съответния производител осигурява за продукта си. Когато не е налице бланка гаранционна карта на производителя, ОПЕРАТОРЪТ издава собствена гаранционна карта с описани общи и специални условия на гаранцията.

 6. Поверителност
  За облекчаване употребата на съдържанието/услугите в DATACOM.BG, ОПЕРАТОРЪТ не събира информация от лично естество. Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са необходими единствено и само за успешното извършване на покупка и/или услуга и са обект на публичен достъп. Независимо от това, ОПЕРАТОРЪТ гарантира поверителността на използваната информация.

 7. Взаимоотношения с трети страни
  В изпълнение на задълженията по настоящите УСЛОВИЯ, ОПЕРАТОРЪТ има право да влиза в отношения с трети страни, в които случаи се прилагат и условията за ползване на техните услуги.

 8. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
  Политика за поверителност на личните Ви данни Прочети ТУК
  ОПЕРАТОРЪТ събира като лични данни единствено име, адрес, телефон и Email на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  ОПЕРАТОРЪТ използва личните данни получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно описаното в 6. член (1) параграф на GDPR и по точно e) точка от GDPR
  ОПЕРАТОРЪТ използва личните данни получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на доброволното предоставяне на данни поверително, единствено за идентификация на дадения ПОТРЕБИТЕЛ, както и за маркетингови, счетоводни или търговски цели (за нови продукти и промоции, за издаване на фактури, за изпращане и проследяване на пратки).
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изключителното си съгласие за употребата на личните им данни за изпълнение на услугата.
  Официалният текст на GDPR на български език може да прочетете на портала на ЕС тук.
  ОПЕРАТОРЪТ е задължен при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ да изтрие незабавно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Желанието ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да го заяви по Email help@datacom.bg или по телефон 02 9831047

  ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА
  Е-mail адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ се администрира и записва като лични данни, с цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели, срещу които може да изпратите възражение на нашите адреси. Вашият е-mail адрес се съхранява от Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) като администратор на данни, с цел проучвания и чрез помощта на въпросници.
  Е-mail адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ се администрира и записва като лични данни при онлайн искане за кредит към Уникредит Булбанк.
Май, 2018